Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa v Tatranskej Kotline je jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou v Tatrách. Nachádza sa severnom svahu Kobylieho vrchu, približne 10 až 15 minút od parkoviska pri hlavnej ceste.

Objavili ju hľadači pokladov začiatkom 18.storočia, na dlhé roky však zostala utajená. O ich prítomnosti svedčí podpis a letopočet (Michal Scholtz 1718) na stene tzv. Hudobnej siene. Do jej priestorov sa preniklo opäť v roku 1881.

Zásluhou mešťanov Spiškej Belej sa už 5.augusta 1896, iba dvanásť rokov po objavení žiarovky T.A.Edisonom, rozsvietilo elektrické svetlo v priestoroch jaskyne.

Zameraná dĺžka jaskyne je 3018 m, sprístupnených je čosi vyše 1000 m.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 1370 m
Doba prehliadky: 70 min

Adresa: 059 54 Tatranská Kotlina
Tel: +421/ (0)52/ 446 73 75
E-mail: belianj@ssj.sk

Belianska jaskyňa

Belianska jaskyňa v Tatranskej Kotline je jedinou verejnosti prístupnou jaskyňou v Tatrách. Nachádza sa severnom svahu Kobylieho vrchu, približne 10 až 15 minút od parkoviska pri hlavnej ceste.

Objavili ju hľadači pokladov začiatkom 18.storočia, na dlhé roky však zostala utajená. O ich prítomnosti svedčí podpis a letopočet (Michal Scholtz 1718) na stene tzv. Hudobnej siene. Do jej priestorov sa preniklo opäť v roku 1881.

Zásluhou mešťanov Spiškej Belej sa už 5.augusta 1896, iba dvanásť rokov po objavení žiarovky T.A.Edisonom, rozsvietilo elektrické svetlo v priestoroch jaskyne.

Zameraná dĺžka jaskyne je 3018 m, sprístupnených je čosi vyše 1000 m.

Dĺžka prehliadkovej trasy: 1370 m
Doba prehliadky: 70 min

Adresa: 059 54 Tatranská Kotlina
Tel: +421/ (0)52/ 446 73 75
E-mail: belianj@ssj.sk